pl en sk

REGULAMIN PENSJONATU KAMEA:

Dyrekcja Pensjonatu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

1. Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00.

2. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłaszać w recepcji do godz 08:00 najpóźniej w dniu odjazdu. Jeśli gość hotelowy nie opuści obiektu do godz. 10:00 i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu zgodnie z zapisami tego punktu zobowiązany jest zapłacić za następną dobę.

3. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniamy w miarę dostępności pokoi w obiekcie.

4. W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. 4. W przypadku wcześniejszych rezygnacji z pobytu przez Gości opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

5. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Gość powinien zawiadomić recepcję Pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5. Dyrekcja Pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

6. Dyrekcja Pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu gościa na Parkingu Pensjonatu (Parking jest niestrzeżony)

7. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób trzecich.

8. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić czy posiada przy sobie karte dostepu do pokoju oraz sprawadzic zamknięcie drzwi.

9. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

10. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 10.00 do godziny 22.00.

 

12. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Pensjonatu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Pensjonatu.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdzających Gości będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres po otrzymaniu takiej dyspozycji i oplaceniu z gory oplaty kurierskiej.

W przypadku braku dyspozycji rzeczy są przechowywane przez 1 miesiąc a następnie usuniete z Pensjonatu.

Opuszczając pokój należy sprawdzić uregulowanie płatności i pozostawić karty dostępu w recepcji. Za zgubienie lub zniszczenie karty Gość hotelowy zostanie obciążony kwotą 15 Euro za kazda karte.

 

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest używanie w pokojach

grzałek, kuchenek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe jak również dbałość o wizerunek i etykę Pensjonatu

bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu w całym obiekcie hotelowym. Naruszenie tego zakazu może skutkować odmówieniem świadczenia usług wraz z obciążeniem finansowym za cały okres dokonanej rezerwacji i dodatkowym obciążeniem finansowym w wysokości 25 Euro za każdy dzień pobytu.

 

Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu hotelowego nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Niewłaściwe zachowanie może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę wraz z koniecznością uregulowania zobowiązania finansowego za cały zarezerwowany pobyt.

 

Pensjonat ma obowiązek zapewnić:

* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa

* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu

* profesjonalną i uprzejmą obsługę

* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń tylko w przypadku jego obecności oraz gdy wyrazi zgodę i życzenie

* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w

 pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

 

Na życzenie gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą

* przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu

* przechowywanie bagażu gości przybylych przed rozpoczeciem doby hotelowej

* deske oraz żelazko do prasowania

 

Każdy Gość Pensjonatu akceptując bez zastrzeżeń niniejszy Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania

jego postanowień.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.kamea.travel.pl oraz w hallu wejsciowym Pensjonatu

 

Dyrekcja Objektu Pensjonat Kamea

Zarezerwuj Najlepsza cena on line
Przyjazd
Odjazd
Dorośli
Dzieci